TA MAKTEN ÖVER DIN UTBILDNING

SÖK TILL STUDENTREPRESENTANT FÖR 2018/2019

Nu söker vi dig som vill representera och framföra studenternas åsikter i olika forum på institutionen för Strategisk kommunikation samt institutionen för Service Management och tjänstevetenskap.

På Campus finns ett flertal forum, exempelvis institutionsstyrelser och kursplanegrupper, som du kan söka till att sitta med i.

Som studentrepresentant i några av dessa forum har du möjlighet att

påverka din utbildning på programnivå och göra studenters röster hörda när beslut ska tas.

Utbildningsbevakning

Tillsammans med drivna och engagerade studenter, och universitet, arbetar Agora med bevakning och kvalitetssäkring av din utbildning.

Engagera dig

Som medlem i Agora har du möjligheten att, på flera olika sätt, engagera dig i vår verksamhet!

Studenträttigheter

Som studenter har du både rättigheter och skyldigheter gentemot Lunds Universitet och din institution.

Helsingborgen

Besöksadress

Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
25227 Helsingborg

Translate »