Utbildningsbevakning

Tillsammans med drivna och engagerade studenter, och universitet, arbetar Agora med bevakning och kvalitetssäkring av din utbildning.

Engagera dig

Som medlem i Agora har du möjligheten att, på flera olika sätt, engagera dig i vår verksamhet!

Studenträttigheter

Som studenter har du både rättigheter och skyldigheter gentemot Lunds Universitet och din institution.

Vi behöver din hjälp!

Helsingborgs stad satsar på oss studenter, och nu har vi chansen att verkligen påverka. Genom att besvara följande enkät bidrar du, med dina erfarenheter och idéer, till vad som kommer vara underlaget till hur Helsingborgs ska utvecklas som studentstad.

Hur påverkar denna enkät?
Studenter är en målgrupp hos Helsingborgs stad och tillsammans med Campus och berörda studentorganisationer har Helsingborgs stad startat ett projekt för att kunna koncipiera Helsingborg som studentstad. Svaren i denna enkät kommer att sammanställas och vara det underlag som arbetet kommer grundas på.

Tillsammans är vi starka, gör din röst hörd - besvara enkäten!

Länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOpG2RkHwUj5AX6eTv6jEZh2OHy6ZmliI8yRn7-mgn7bLnTg/viewform

---

We need your help!

Helsingborg city is investing in us students, and now we have the chance to really influence. By answering the following survey, you contribute, with your experiences and ideas, to what will be the basis for how Helsingborgs will develop as a student city.

How does this survey affect?
Students are a target group at Helsingborg city and together with Campus and relevant student organizations, Helsingborg city has started a project to be able to design Helsingborg as a student city. The answers in this survey will be compiled and be the basis on which the work will be based.

Together we are strong, make your voice heard - answer the questionnaire!

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOpG2RkHwUj5AX6eTv6jEZh2OHy6ZmliI8yRn7-mgn7bLnTg/viewform
... See MoreSee Less

View on Facebook

+++ LAST DAY +++

You did not apply yet but you want to be a mentor of this year’s introduction week?Then take your chance and fill out our form! We are so much looking forward to working with you guys and hope that you are just as motivated as we are!
GO FOR IT!
You can find the form on our facebook page: Agora’s Introduction Week

You are welcome to send your questions to iwmentor@agorastudent.se

Follow @agorasintroductionweek2019
... See MoreSee Less

View on Facebook

Helsingborgen

Besöksadress

Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
25227 Helsingborg

Translate »