Jesper är en masterstudent och sitter med i institutionsstyrelsen för ISK (17/18)

Vad innebär rollen som studentrepresentant?
Att lyssna på sina kursare och gå på möten.

Vad hade du velat veta innan du sökte?
Vad skillnaden är mellan min post och klassrepresentanter och att arbetet handlar om att lyssna och föra en öppen dialog mellan lärare och klassen.

Vad har du lärt dig?
Att det är nyttigt att ta del av professionella förhandlingar. Man lär sig praktiskt och tekniskt om hur det är att hålla i ett program eller en institution. Och varför man har den litteratur man har på kurserna, det är inte ihopsatt på måfå.

Hur mycket tid upplever du att du har lagt på rollen?
Det blir lite i vardagen när man pratar med kursare men ingen stor tid, förutom precis innan mötena.

Vilken typ av personlighetskaraktär tror du krävs för rollen?
Man bör vara social, organiserad och empatisk.

Hur kan ett möte se ut?
Vi diskuterar ämnen som har kommit upp – allt från diskriminering till klagomål, uppbyggnaden för framtida kurser och approachen för pedagogiken. Och så en hel del litteraturlistor och kursplaner, som alla måste godkännas av institutionsstyrelsen.

Translate »