Utbildningsfrågor

Som student har du rätten och möjligheten att påverka såväl din egen som dina kursares utbildning. Utbildningsbevakning är kårens viktigaste uppgift, och handlar om att värna om och förbättra kvaliteten på program och kurser som faller under Samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds Universitet.

Vad innebär utbildningsbevakning i praktiken?
Det finns många sätt att påverka sin utbildning, och det mest grundläggande är kursutvärderingarna som skickas ut i slutet på varje kurs. Dessa sammanställs av institutionen, som senare använder dessa som underlag när kursen startar igen nästkommande år. Utöver dessa finns det studentrepresentanter. Studentrepresentanternas uppdrag är att se till så att studenternas åsikter och synpunkter tas upp hos ansvariga. 

Vilka ärenden berörs av utbildningsbevakningen?

Utbildningsbevakningen handlar både om att utvärdera kurser och att kvalitetssäkra program i sin helhet. På kursnivå kan detta handla om kursplaner, kursens mål, examinationsformer och litteraturlistor. På programnivå kan det handla om till exempel vilka kunskaper studenterna kan förväntas få med sig och vad en arbetsgivare kan förvänta sig att studenterna kan bidra med i arbetslivet. Utöver detta diskuteras också mer allmänna frågor såsom studiemiljö och tillgänglighet.

Vad gör utbildningsansvarig?

Utbildningsansvariges uppdrag är att samordna studentrepresentanterna och se till att studenternas röst gentemot universitetet blir hörd. Det är också dennes uppgift att svara på frågor och hjälpa till vid eventuella problem som kan uppstå på vägen, vad gäller till exempel likabehandling, kursvärderingar  och utbildningskvalitet.

Rapportera ärende

På vår hemsida kan du rapportera ett ärende genom att fylla i ett formulär.

Kontakta oss

Har du några frågor eller vill du veta mer om hur du kan engagera dig? Kontakta Agoras utbildningsansvariga.

Studenträttigheter

Som student har du både rättigheter roch skyldigheter gentemot Lunds Universitet och din institution. Dessa regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar.

Besöksadress

Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
25227 Helsingborg

Kontakt:

E-post: info@agorastudent.se

Agoras styrelse med projekt står även på U2 varje torsdag mellan kl 12-13.
Kom gärna förbi!

Translate »