Hej alla medlemmar!

Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora kallar härmed till årets Vårmöte! Mötet äger rum onsdagen den 18 april klockan 17:30 på Helsingborgen. Det kommer bjudas på mat från kl. 17.00. Dagordning och handlingar samt mer information kommer i senare mailutskick samt på www.agorastudent.se och vår Facebooksida. Under vårmötet kommer ny styrelse väljas tillsammans med projektledare för Agora-dagen och valberedning. Vårmötet kommer även rösta igenom en preliminär budget och verksamhetsplan för 17/18.

Höst-och vårmöte är Agoras högst beslutande organ där du om medlem har möjlighet att påverka bland annat vilka som ska leda Agora, vad sektionen ska göra och lägga pengar. Som medlem har du även du även möjlighet att skicka in motioner till vårmötet. Motionerna skickas in senast 4 april 23:59 till ordf@agorastudent.se.

Hitta facebookevenemanget här.

Translate »