FAQ

På denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna vi brukar få in. Har du fler funderingar utöver dessa? Kontakta oss via: info@agorastudent.se

  • Vad är Agora?

Agora är Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets Helsingborgssektion som arbetar för studenter på Campus Helsingborg. Vi arbetar med studiebevakning (ser till att  din utbildning följer dina studenträttigheter), kvalitetssäkring (hjälper dig att lyfta eventuella förbättringsförslag eller klagomål angående dina studier) och studiesociala sammanhang (utbyte och utveckling av erfarenheter samt event för de studenter som vi representerar).

 

  • Hur kan man engagera sig inom Agora? 

Du kan först och främst engagera dig som klassrepresentant för att framföra studenters åsikter till utbildningsutskottet. Du kan söka till ett av våra utskott samt engagera dig i något av våra projekt.

  • Vilka är Styrelsen?

Styrelsen består utav 3 presidium ledamöter (ordförande, vice ordförande samt ekonomiansvarig) samt 7 styrelseledamöter (marknadsföringsansvarig, eventansvarig, utbildningsansvarig, näringslivsansvarig, kommunikationsansvarig, projektansvarig och fastighetsansvarig). Styrelsens arbete är att leda Agora framåt under året och har också det huvudsakliga ansvaret för hela Agoras verksamhet.

  • Vad är skillnaden mellan Styrelsen och Novischeriet?

Detta är en vanlig fråga som brukar ställas av främst nya studenter i början av året på Campus. Svaret är att Novischeriet är en projektgrupp som ansvarar över introduktionsveckorna för förstaårsstudenter. Styrelsen brukar samtidigt närvara under dessa introduktionsveckor för att stötta Novischeriet och presentera Agoras verksamhet.

  • Vad är skillnaden mellan Stampus och Agora? 

Stampus är en studentförening som fokuserar mer på löpande studiesociala aktiviteter och event. Den stora skillnaden mellan Stampus och Agora är det huvudsakliga syftet: Agoras huvudsakliga syfte är att hantera studenters studierelaterade frågor, medans Stampus huvudsakliga syfte är att integrera studenter utanför studiemiljön.

  • Vem kan bli medlem i Agora?

Studerar du Strategisk Kommunikation eller Service Management kan du gå med i Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora (AGORA). För övriga utbildningar såsom Modevetenskap är det möjligt att skaffa ett stödmedlemsskap.

För mer info om hur du blir medlem, klicka här!

 

Translate »