Agora är en fristående sektion under samhällsvetarkåren vid Lunds Universitet och representerar studenterna på utbildningarna service management och strategisk kommunikation.

Tillsammans med drivna och engagerade studenter, samt universitetet, arbetar Agora med studiebevakning och att kvalitetssäkra din utbildning. Vårt arbete innebär även utbildningskompletterande aktiviteter i form av projekt som till exempel nollningar, examensfirande och arbetsmarknadsdagar. Vi arrangerar även diverse utbildningar och events, samt har fem stycken olika utskott som våra medlemmar kan engagera sig i.

Agora arbetar för dig som student och för att du skall ha det så bra som möjligt under din studietide. Vi strävar efter att utbildningarna vid institutionen för service management och strategisk kommunikation skall hålla toppklass, för att examinerade studenter skall bli så attraktiva som möjligt på arbetsmarknaden. För att möjliggöra detta behöver vi dina åsikter och ditt engagemang!

Vi i Agora arbetar även med studenters fysiska och psykiska arbetsmiljö via våra studerande skyddsombud. Sofia Zetterlund kan nås via vice@agorastudent.se och ansvarar för den psykiska miljön och Maike Stegemann kan nås på fastighet@agorastudent.se och är ansvarig för den fysiska arbetsmiljön.

Lika viktigt som arbetsmiljön är trakasserier, något som Agora inte accepterar, och arbetar aktivt enligt den likabehandlingsplan som fastställs av Samhällsvetarkåren. I fall där du som student har blivit utsatt kan du även här kontakta Sofia eller Maike!aaaaag, 

Utbildningsbevakning

Tillsammans med drivna och engagerade studenter, samt universitetet, arbetar Agora med studiebevakning och att kvalitetssäkra din utbildning.

Engagera dig

Som medlem i Agora har du möjlighet, att på flera olika sätt, engagera dig i vår verksamhet!

Studenträttigheter

Som student har du både rättigheter roch skyldigheter gentemot Lunds Universitet och din institution.

Besöksadress

Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
25227 Helsingborg

Kontakt:

E-post: info@agorastudent.se

Agoras styrelse med projekt står även på U2 varje torsdag mellan kl 12-13.
Kom gärna förbi!

Translate »