AGORAs Höstmöte 2018

Höst- respektive vårmötet är Agoras högst beslutande organ där du som medlem kan påverka vad Agora ska syssla med. Under dessa möten beslutas dels vilka som ska leda Agora och Agoras projekt, men även vad sektionen ska göra och lägga pengar på.

Välkommen på Agoras Höstmöte 2018!

Mötet äger rum den 12 November klockan 18:00 på Helsingborgen (lättare middag serveras från 17:30 – attenda facebook-evenemanget så vi kan beräkna mat). Under mötet summeras föregående verksamhetsår, årets budget/verksamhetsplan fastställs samt projektledare för 2019 kommer att väljas in! För att ha rösträtt på höstmötet behöver du vara medlem i Samhällsvetarkåren. Är du osäker på ditt medlemskap – maila info@agorastudent.se. Utomstående är välkomna, men du har då ingen rösträtt.

………………………………….

Translate »