Som kommunikationsansvarig i Agoras styrelse är ens huvuduppgifter att varje vecka skriva och skicka ut veckomejlet, att föra protokoll på styrelsemötena samt att svara på info-mailen. Dessutom är man som kommunikationsansvarig ordförande i det internationella utskottet. Tycker du om att skriva och bearbeta texter är kommunikationsansvarig absolut något för dig! Eftersom en stor del utav posten handlar om att skriva saker och bearbeta texter är det bra om man tycker det är kul att jobba med olika sorters texter; från formella protokoll och mail till vanliga mötesanteckningar och veckomejlet. För att vara kommunikationsansvarig krävs det att man är duktig att planera och jobba mot deadlines. Det är till exempel viktigt att mötesprotokollen laddas upp på hemsida i tid för att vi måste följa våra stadgar. Det är också bra att man som ordförande i utskottet kan delegera ansvar, man behöver inte klara allting själv och utskottet finns där för att göra saker tillsammans.
Translate »