För studenter som läser Service Management och Strategisk Kommunikation

Agoras medlemskap kostar 90 kr och görs genom: www.studentlund.se/studentlund/bli-medlem/. Där fyller du i ditt personnummer, samt den anmälningskod du fick med ditt antagningsbesked av Lunds Universitet. Anmälningskoden fungerar endast under din första termin.

Önskar du att vara med i en nation fyller du i det i samband med din registrering på www.studentlund.se. Detta är frivilligt för studenter på Campus Helsingborg och kostar mellan 250-270 kronor, beroende på vilken nation du väljer. Observera att du själv behöver åka till den nation du väljer för att aktivera ditt medlemskap. Har du varit medlem i både kår & nation tidigare, men vill ta bort ditt nationsmedlemskap – kontakta oss på info@agorastudent.se innan du betalar för medlemskapet så ordnar vi en ny faktura för enbart kårmedlemskap.

Student sedan tidigare?
Om du har studerat mer än en termin på Campus Helsingborg och vill bli medlem men inte lyckas via studentlund.se, får du gärna kontakta oss på info@agorastudent.se. Var vänlig och bifoga namn, personnummer och om du vill vara medlem i kår, eller både i kår & nation så hjälper vi dig efter bästa förmåga.

Frågor?
Om du har frågor om ditt medlemskap eller faktura, kontakta oss på info@agorastudent.se innan du betalt din faktura.

För studenter som läser modevetenskap eller ämneslärare

Studenter som läser modevetenskap eller ämneslärare och som vill delta i evenemang som Agora anordnar har möjlighet att bli stödmedlemmar. Detta är ett medlemskap utöver ditt vanliga kårmedlemskap som kräver att du är medlem i din ursprungliga kår. För att bli stödmedlem skickar du namn, personnummer, vilken utbildning du läser samt ett registreringsintyg (hämtas i Ladok under ”Intyg”) till info@agorastudent.se och talar om att du vill bli stödmedlem.

Translate »