Som marknadsföringsansvarig har du hand om all digital och analog marknadsföring. Detta innebär att du har ansvaret över de olika sociala kanalerna såsom Facebook och Instagram men också hemsidan och allt tryckt material som syns på skolan. Du kommer även att ha vara ansvarig för ett marknadsföringsutskott, där ni tillsammans arbetar med kreativitet som produktion. Du finns även till som en hjälpande hand åt de olika projekten och deras marknadsföringsansvariga – det är din uppgift att se över deras marknadsföring och att den publiceras på rätt kanaler vid rätt tid. Vidare är det även du som fotograferar vid de olika evenemangen som ni anordnar, för att fånga alla underbara ögonblick som Agora skapar åt alla medlemmar och sig själva!

Med alla dessa uppgifter och en plats i styrelsen krävs det att du har ett sinne för det kreativa, tålamod och ledarskapsegenskaper. Dessutom är det viktigt att du kan navigera din väg kring program såsom Photoshop, InDesign och WordPress.

Translate »