Näringslivsansvarig upprätthåller och förädlar redan befintliga kontakter mer externa intressenter. Detta kan innebära att du exempelvis är ute på nätverksträffar med företag i staden samt är kontaktpersonen företag vänder sig till som är intresserad av att komma i kontakt med studenterna. Vidare kan det innebära att söka kontakt med företag för sponsring eller liknande som kan tänkas behövas vid diverse event eller den dagliga verksamheten. Därför är det även viktigt att du aktivt söker efter nya och framtida näringslivskontakter. Posten kan även innefatta att vara ordförande för ett drivet näringslivsutskott! Posten innebär mycket kontakt med externa parter via mail, telefon och fysiska möten. Det kan därav vara av vikt att du känner dig trygg i din roll, i sociala sammanhang, har en vana eller en vilja att utvecklas inom aktivt nätverkande, är strukturerad samt är bekväm med att ha flera bollat i luften samtidigt. Viss erfarenhet av juridik kan vara ett plus i kanten då det kan komma att röra sig om avtal mellan parter. En förmåga att leda, engagera och delegera är även värdesatt. Stort plus är såklart också om du reda har goda kontakter som kan vara av intresse för organisationen, men är inget som krävs.
Translate »