Vill du leda Agoras styrelse och sektionens verksamhet? Som ordförande för Agora har man ansvar att leda styrelsen, sammankalla till styrelsemöten och är ytterst ansvarig för styrelsens arbete och sektionens verksamhet. Rollen som ordförande innebär också att man är en länk utåt och representerar sektionen i olika sammanhang. Detta innefattar till exempel samarbeten med andra föreningar, kontakt med Samhällsvetarkåren, media, näringslivet, gentemot universitetet via Campus Helsingborgs ledningsgrupp och styrelse. Som ordförande är man med andra ord är sektionens ansikte utåt. Som ordförande är det viktigt att man tycker det är roligt att möta nya människor, kan sätta sig in i andras situation och inte vara rädd för att förebygga och hantera konflikter. Samt vara beredd att debattera och argumentera i diverse forum, för att kunna bedriva utbildningspolitik och opinionsbildning på campusövergripande nivå där möten sker på svenska. Det är också viktigt att personen som blir vald till ordförande har tid att leda styrelsens arbete, kan prioritera och hantera att ha mycket att göra samtidigt. Det är även viktigt att ordförande har ett stort driv, engagemang och brinnande intresse för sektionen och utbildningsbevakning. Detta är Agoras huvudsakliga uppgift och något som bör genomsyra verksamhetsåret.

 

Translate »