* Tidigare har Vice ordförande i Agora haft det övergripande projektansvaret, men i samband med Agoras höstmöte 2017 beslutades en omorganisering i styrelsen vilket innebär: Utbildningsposten som tidigare delats på två styrelsemedlemmar blir en enskild post. Detta gör det möjligt att ha en ny enskild post för det övergripande projektansvaret. Vice ordförande kommer framöver ha det övergripande ansvaret för utbildningsbevakning på en campusövergripande nivå.

Som projektansvarig har du det övergripande ansvaret för Agoras projekt. Det övergripande ansvaret innebär bland annat: rekrytering av projektmedlemmar tillsammans med projektledare, ha en kontinuerlig kontakt med projektmedlemmar, förmedla viktig information från styrelse till projekt med mera. Det ingår även att arbeta för långsiktiga visioner och mål tillsammans med styrelsen. Det är fördelaktigt att vara utåtriktad och öppen för att lära känna många nya människor. Det är även värdefullt att vara strukturerad och flexibel då det kan uppstå perioder där många saker ska hanteras samtidigt. Det är även viktigt att man är tydlig i sin kommunikation med andra människor då du ansvarar för att alla engagerade projektmedlemmar är uppdaterade med viktig information.

Translate »