Vera sitter i ledningsgruppen för Logistik.
Hur skulle du beskriva rollen?
Man fungerar som ett språkrör mellan studenterna och ledningen,
där man kollar med studenterna vad de tycker och tänker om kurser och representerar deras åsikt.
Vad gör ni på mötena?
Går igenom vad som hänt tidigare angående kurser och litteratur. Vad som har fungerat bra och dåligt, och ser om något behöver förändras. För fram studenternas åsikter.
Hur mycket tid kräver rollen?
Krävs inte så mycket tid, men beror från person till person hur mycket man vill engagera sig.
Men ett par möten per termin minst.
Vad har du lärt dig?
Fått inblick i systemet, vilka lagar och regler som gäller, att det är långa processer som tar tid. Och att man inte kan förvänta sig några mirakel.
Vad hade du velat veta innan du sökte?
Hade gärna engagerat sig tidigare, för att kunna följa utvecklingen av det man påverkat, så att man  tydligare kan se att det man gör spelar roll.
Vilken personlighetstyp krävs för rollen?
Tror att det krävs en mängd olika typer, men att alla åtminstone vågar säga vad man tycker och tänker. Att man kan föra andras talan, samt att man är uppmärksam och tar in åsikter från studenterna.
Translate »