Karin läser kandidatprogrammet i Strategisk kommunikation och sitter med i kursplanegruppen för ISK (17/18)

Vad innebär rollen som studentrepresentant?

Att man träffar programansvarig, studierektor och administratör 2ggr/termin för att se över och ge input på litteraturlistor, kursplaner etc.

Varför valde du att söka till att bli studentrepresentant?

Möjligheten till konkret påverkan på detaljnivå och att representera studenternas perspektiv.

Vad hade du velat veta innan du sökte?

Att det handlar om de praktiska detaljerna kring kursplanen. Man har möjlighet till input, men inte full påverkan. Och att det inte kräver något stort åtagande; endast 2 gånger/termin.

Vad har varit det bästa med att vara studentrepresentant?

Det är väldigt givande när man känner att den input man ger värdesätts och uppskattas av de ansvariga. Och att man har en möjlighet att faktiskt påverka.

Translate »