Som utbildningsansvarig arbetar du primärt med kvalitetssäkring av utbildningarna och studentinflytande på kurs- och programnivå. Du samordnar klassrepresentanterna och leder utbildningsutskottet. Som utbildningsansvarig har du även det primära ansvaret för ärendehantering och ärenderapportering. Det är viktigt att du känner dig trygg med att agera som en kommunikationslänk mellan studenter och lärare och kan hantera känslomässigt laddade situationer med empati och sunt förnuft. Som utbildningsansvarig arbetar du för att studenter ska kunna ha en möjlighet att påverka sin egen utbildning och i ditt uppdrag ingår att samarbeta med institutionerna för att utveckla program och kurser så att de bättre reflekterar studenters behov. Du arbetar nära vice ordförande och ni båda har en stöttande roll i varandras uppdrag. Tillsammans arbetar ni med Agoras kärnverksamhet: utbildningsbevakning och studentinflytande.
Translate »