Studenträttigheter

Som student har du både rättigheter roch skyldigheter gentemot Lunds Universitet och din institution. Dessa regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar. Dina rättigheter finns samlade i Rättighetslistan och gäller studenter på grundnivå och på avancerad nivå. Studenträttigheter kan handla om regler kring studiemiljö, examination och obligatoriska moment.

Läs dina rättigheter här

Besöksadress

Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
25227 Helsingborg

Kontakt:

E-post: info@agorastudent.se

Agoras styrelse med projekt står även på U2 varje torsdag mellan kl 12-13.
Kom gärna förbi!

Translate »