Studenträttigheter

Som student har du både rättigheter roch skyldigheter gentemot Lunds Universitet och din institution. Dessa regleras i beslut av universitetet och i lagar och förordningar. Dina rättigheter finns samlade i Rättighetslistan och gäller studenter på grundnivå och på avancerad nivå. Studenträttigheter kan handla om regler kring studiemiljö, examination och obligatoriska moment.

Besöksadress

Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
25227 Helsingborg

Kontakt:

E-post: info@agorastudent.se

Agoras styrelse med projekt står även på U2 varje torsdag mellan kl 12-13.
Kom gärna förbi!

Translate »