Utskott

Flera av våra olika styrelseledamöter håller i olika spännande utskott. Om du är med i ett utskott kan du vara med och påverka vad som händer i Agora samtidigt som du får en bra merit och ett tillskott på ditt CV. Du är en vital del av hur vår verksamhet styrs och drivs framåt. Genom utskotten har du möjligheten att påverka i rätt riktning med hjälp av dina vänner. Läs mer om utskotten nedan!

Utbildningsutskottet

utbildningsutskottet samlas representanter från varje kurs och årgång för att behandla utbildningsrelaterade ärenden.

Eventutskottet

Eventutskottet är den del av Agora som ansvarar för utbildningskompletterande event.

Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottets uppgift är att marknadsföra Agora. Detta utskott passar den kreativa!

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottets uppgift är att knyta kontakter med Helsingborgs näringsliv, och därmed öka värdet för studenterna i deras möjligheter att sticka ut på arbetsmarknaden efter studierna!

Internationella utskottet

Det internationella utskottets uppgift är att främja det kulturella utbytet samt hjälpa Agora att ytterligare inkludera alla studenter på Campus.

Besöksadress

Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
25227 Helsingborg

Kontakt:

E-post: info@agorastudent.se

Agoras styrelse med projekt står även på U2 varje torsdag mellan kl 12-13.
Kom gärna förbi!

Translate »