Valberedningen

Valberedningen är en del av Samhällsvetarkårens Helsingborgssektion Agora och består av en kommitté på fyra ledamöter och en ordförande som väljs in på Agoras vårmöte.

Valberedningen har som uppgift att intervjua kandidater till olika styrelseposter som exempelvis Agoras ordförande, ekonomiansvarig och utbildningsansvarig. Dessutom intervjuar valberedningen kandidater för projektledare till bland annat AGORA-dagen, Novischveckorna och Vårbalen.

Beredning av kandidater görs två gånger per år där valberedningen nominerar de kandidater de anser bäst lämpade för den roll som uppges. Valberedningens nomineringar presenteras sedan på Agoras vårmöte eller Agoras höstmöte där medlemmarna sedan har den slutliga rösten för om de nominerade kandidaterna väljs in på posten eller ej.

Vid frågor kan du kontakta: valberedning@agorastudent.se

Besöksadress

Helsingborgen
Furutorpsgatan 47
25227 Helsingborg

Kontakt:

E-post: info@agorastudent.se

Agoras styrelse med projekt står även på U2 varje torsdag mellan kl 12-13.
Kom gärna förbi!

Translate »