Ordförande:
  • Rollen som ordförande i valberedningen skiljer sig från rollen som ledamot främst av den orsaken att du har ett större övergripande ansvar. Du kommer ansvara för samordning i valberedning och även kontakten med styrelsen. Som ordförande bör du ha god kommunikationsförmåga samt vara organiserad och strukturerad.”
Ledamot (4 st.):
  • Som ledamot i valberedning är ditt yttersta arbete att samla kandidater och valbereda dessa i form av intervjuer. Som valberedare är det viktigt att ha ett objektivt förhållningssätt och ett organisatoriskt sinne!
I gruppen diskuterar ni er fram till vilka kandidater som är de mest lämpade på de olika posterna. De mest kompetenta kandidaterna föreslås på Agoras höst- och vårmöte.
Translate »