Som vice ordförande ingår du i presidiet och är ordförandes högra hand. Utöver att stötta ordförande i att leda organisationen samt i sektionsövergripande frågor arbetar du med utbildningsfrågor i form av kvalitetssäkring och studentrepresentation på en campusövergripande nivå. Du samordnar studentrepresentanterna och arbetar för att säkerställa att studenterna har en stark röst på hela Campus. Det är viktigt att du har skinn på näsan och vågar stå upp för studenters åsikter. Samtidigt behöver du ibland ha ett diplomatiskt handlag och en förmåga att se problem från olika perspektiv. I arbetet står många gånger samarbete i fokus – både mellan organisationer på Campus och mellan sektionen och Samhällsvetarkåren i Lund. Detta innebär att du måste kunna kommunicera effektivt och tydligt med olika parter. Du arbetar nära utbildningsansvarig och ni båda har en stöttande roll i varandras uppdrag. Tillsammans arbetar ni med Agoras kärnverksamhet: utbildningsbevakning och studentinflytande.
Translate »